Starten als natuurlijke persoon

1. Openen van een financiŽle rekening

Deze rekening wordt alleen gebruikt voor de verrichtingen i.v.m. de beroepsactiviteiten.

2. Inschrijving bij een ondernemingsloket

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u als dusdanig ingeschreven zijn in de KBO. U kunt hiervoor gebruik maken van ondernemingsloket Eunomia.

Benodigde documenten:

  1. Identiteitskaart
  2. bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer
  3. indien nodig: bewijs van beroepsbekwaamheid en specifieke vergunningen (bvb leurkaart, beroepskaart voor vreemdelingen, ...)