Starten als rechtspersoon
In de meeste gevallen moet u voor het opstellen van de akte beroep doen op de notaris.

1. Openen van een financiŽle rekening

Deze rekening wordt alleen gebruikt voor de verrichtingen i.v.m. de beroepsactiviteiten.

2. Oprichting van een vennootschap

In de meeste gevallen moet u voor het opstellen van de akte beroep doen op de notaris. De notaris legt de akte neer bij de griffie van de rechtbank van koophandel en bij het registratiekantoor van de FOD FinanciŽn.

Hierbij heeft men dit nodig

  1. Financieel Plan (UniZeb helpt graag hierbij)
  2. Bij inbreng in geld: bewijs van de opening van een rekening op naam van de vennootschap.
  3. Bij inbreng in natura: verslag van een bedrijfsrevisor.

3. Inschrijven bij een ondernemingsloket

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u als dusdanig ingeschreven zijn in de KBO. Hiervoor wendt u zich het best tot het ondernemingsloket Eunomia via UniZeb.

Benodigde documenten:

  1. identiteitsbewijzen
  2. bewijs van basiskennis bedrijfsbeheer
  3. bewijs van beroepsbekwaamheid en specifieke vergunningen indien nodig (bvb leurkaart, beroepskaart voor vreemdelingen, ...)
  4. oprichtingsakte en beheersmandaat

4. Inschrijving bij de btw

De BTW-administratie activeert het ondernemingsnummer als identificatienummer bij de BTW. UniZeb kan dit in samenwerking met het ondernemingsloket Eunomia voor u behartigen.

5. Aansluiting bij een sociale verzekeringskas en een ziekenfonds naar keuze

Van de zelfstandige onmiddellijk bij de aanvang van de zelfstandige activiteit. U kunt beroep doen op UniZeb voor aansluiting van de vennootschap en de vennoten bij het Sociaal Verzekeringsfonds.