Wat is een bijberoep?

Wat is een zelfstandige in bijberoep?

Het zelfstandig beroep is een bijberoep als de zelfstandige gelijktijdig, gewoonlijk en hoofdzakelijk, een andere beroepsactiviteit uitoefent. Gelijktijdig wil zeggen dat de andere activiteit en de zelfstandige bezigheid gedurende dezelfde periode uitgeoefend moeten worden. De andere activiteit wordt als gewoonlijk en hoofdzakelijk beschouwd indien:

  • de zelfstandige hoofdzakelijk werknemer is in de privé-sector of ambtenaar is, minstens een halftijdse baan heeft én minstens 235 uren per kwartaal presteert.
  • De vastbenoemde leerkrachten moeten minstens 60% van een voltijds uurrooster én 282 uren per kwartaal presteren.
  • Voor niet vastbenoemde leerkrachten geldt dezelfde regel als voor de loontrekkenden

Speciale gevallen

Daarnaast bestaan er nog een aantal speciale gevallen waarbij een zelfstandig beroep gecombineerd kan worden, onder bepaalde voorwaarden, met een inkomensvervangende sociale uitkering (zoals bijv. een werkeloosheidsuitkering, brugpensioen enz).