Menu
Onze partners

KUM-verzekeringsmakelaar

  • UniZeb-leden kunnen een korting genieten van 5% op hun bestaande verzekeringsportefeuille.
  • UniZeb-leden kunnen rekenen op een gratis doorlichting van hun bestaande verzekeringsportefeuille.
  • Ten behoeve van de UniZeb-leden van welbepaalde sectoren (voorbeeld webdesigners) zoekt onze partner KUM voortdurend naar mogelijkheden om een groepspolis BA af te sluiten. Zo kunnen er stevige kortingen aangeboden worden.

Netwerk advokaten en juristen

  • De bij UniZeb aangesloten advocaten en juristen staan ter beschikking van de leden voor gratis eerstelijnsadvies.
U kan op hen een beroep doen via het UniZeb-secretariaat.

Ondernemingsloket Eunomia

  • U kan bij onze partner Eunomia terecht voor al uw wettelijke verplichtingen in de Kruispuntbank voor ondernemingen.

Sociaal secretariaat EASYPAY

EBP Business Software

  • UniZeb-leden ontvangen korting op de aankoop van software, boekhouding, facturatie en/of stockbeheer.

HAZO vzw

  • Ondersteuning voor -en door- ondernemers met een arbeidshandicap. Website: www.hazovzw.be