Werkloosheidsuitkering en zelfstandig bijberoep, hoe zit dat nu precies?
5-09-2013

Werkloosheidsuitkeringen kunnen gecombineerd worden met een zelfstandig bijberoep onder strikte voorwaarden:

  • Je zelfstandig bijberoep bestaat sedert minstens 3 maanden vooraleer je werkloos werd.
  • Doe steeds aangifte van je zelfstandig bijberoep bij de RVA 
  • Het zelfstandig bijberoep mag je enkel uitoefenen tussen 18.00 u en 07.00 u. 
  • Het zelfstandig bijberoep mag niet behoren tot volgende sectoren of beroepen: nachtwaker, Horeca, bouw, leurder, verzekeringsagent…
  • Je inkomsten uit het zelfstandig bijberoep zijn slechts cumuleerbaar tot € 13,7/dag. Wat je meer verdient wordt afgetrokken van je werkloosheidsuitkering.

MAAR OPGEPAST: bespreek steeds je dossier met de directeur van de gewestelijke RVA! Hij kan  immers steeds oordelen dat je niet (langer) voldoet aan de voorwaarden.


Stel een vraag of plaats commentaar