Aandachtspunten

UniZeb ijvert voor:

Vrijheid van ondernemen

Bepaalde zelfstandigenorganisaties wensen het zelfstandig bijberoep te beperken in tijd of de sociale bijdragen na 3 jaar gelijk te schakelen met deze van een zelfstandig hoofdberoep (ongeveer Ä 644,96 per kwartaal).

UniZeb is van mening dat elkeen in alle vrijheid moet kunnen ondernemen en voor zichzelf uitmaken hoeveel tijd hij daaraan wenst te besteden. Er mag met andere woorden geen tijdsbeperking worden opgelegd.

Sociale bescherming

De sociale bijdragen die een zelfstandige in bijberoep betaalt aan de sociale kas voor zelfstandigen wordt tot op heden gebruikt om de schatkist te spijzen.

Er kan geen eurocent terug vloeien naar de bijdrageplichtige!

UniZeb ijvert ervoor dat de zelfstandige in bijberoep rechten opbouwt naar gelang de bijdrage die hij in zijn loopbaan heeft betaald.

Zo moet er ondermeer pensioen kunnen opgebouwd worden, hoe minimaal dit ook is!

Anderzijds is er de kwestie arbeidsongeschiktheid. Bij ziekte of invaliditeit kan de zelfstandige zijn bijberoep niet uitoefenen. Net als een werknemer of een zelfstandige in hoofdberoep moet er een vervangingsinkomen kunnen uitgekeerd worden.

Ouderschapsverlof voor werknemers met een zelfstandig bijberoep

Werknemers met een zelfstandig bijberoep hebben recht op ouderschapsverlof maar dan wel zonder financiŽle tegemoetkoming.

Werknemers zonder een bijberoep ontvangen wel een financiŽle tegemoetkoming.

Deze discriminatie moet verdwijnen!

Toegang tot kapitaalmarkt

De zelfstandige in bijberoep moet vlot toegang krijgen tot startkapitaal of investeringskapitaal. De bestaande tegemoetkomingen van diverse overheden zijn tot op heden enkel toegankelijk voor zelfstandigen in hoofdberoep.